Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg

In de hulpmiddelenzorg gaat al veel goed. Toch is er ook ruimte voor verbetering. Van 2018 tot 2020 stelt ZonMw subsidies beschikbaar voor doelmatigheidsonderzoek naar (gepast gebruik van) hulpmiddelen in het verzekerde pakket. Bijvoorbeeld bij stoma, incontinentie en diabetes.

Lees hier over goed gebruik hulpmiddelenzorg. 

zonmw-logo


Lid worden?

Het lidmaatschap van V&VN Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden bedraag € 20,50.

Lid worden

GEZOCHT

Onze Symposium commissie en onze Website commissie zijn op zoek naar enthousiaste verpleegkundigen.
voor informatie stuur een mail naar: secretariscvenv@venvn.nl

Meldpunt voor zorgprofessionals


Wanneer er problemen of klachten zijn met gecontracteerde leveranciers van CZ& met betrekking tot het verstrekken van medische hulpmiddelen, dan kan u dat melden bij Ilse Akkerman, Adviserend Paramedicus, Innovatie & Advies CZ.

E-mail adres: ilse.akkerman@cz.nl