Dit stappenplan is onderdeel van de informatiefolder zelfkatheterisatie

De beroepsvereniging van Continentie Verpleegkundigen en Verzorgenden (CV&V) is beheerder van dit stappenplan voor mannen en de bijbehorende patiënteninformatiefolder.

Copyright© 2009 V&VN afdeling CV&V

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de beroepsvereniging van Continentie Verpleegkundigen en Verzorgenden.